За мен

Като юрист имам над 10 години професионален опит, една част от които е преминал в корпоративен, а другата част в публичен сектор. Преди да започне моето развитие в областта на правните науки съм реализирала над 5 години опит в сферата на финансите, счетоводството и контрола, човешките ресурси и логистиката.

През годините съм практикувала в областта на корпоративното право и търговските сделки, договорното, финансовото, вещното, трудовото, административното право и обществените поръчки. Взела съм участие в подготовката, реализацията, верификацията, възстановяването на средствата и одита на различни европейски проекти, реализирани съгласно изискванията на Управляващия орган на съответната оперативна програма.

Притежавам „юридическа правоспособност“, удостоверена от Министерство на правосъдието, магистър съм по специалност „Право“ и бакалавър по специалност „Икономика и организация на труда“, преминала съм курс за млади арбитри при Българотърговско-промишлената палата, както и много обучения в областите, който съм практикувала в годините. Член съм на Софийска адвокатска колегия и съм вписана като външен експерт към Агенцията за обществени поръчки при Министерство на финансите.